De Vriendentuinen zijn opgezet door Stichting Landzijde samen met Stichting DOEN en de Voedselbanken regio Noord-Holland. Het project is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Extra Trekking van de VriendenLoterij. Samen met Stichting DOEN heeft de Federatie Landbouw en Zorg vervolgens gezorgd voor een landelijke uitbreiding van dit project, zodat mensen in heel Nederland de vruchten kunnen plukken van de Vriendentuin.

Stichting Landzijde

De Stichting Landzijde, waaronder in Noord Holland een 108 zorgboeren samenwerken, werd in 2003 door Jaap Hoek Spaans opgericht. Dit vanuit de gedachte dat het zorgaanbod op professionele zorgboerderijen beter vanuit één gezamenlijke organisatie kon worden gebracht, waardoor vanuit 1 punt service kon worden verleend, naar cliënten, naar zorgboeren en naar gemeenten.

Het is belangrijk dat gemeenten weten waar en welke zorg wordt verleend door de zorgboeren in de (directe) omgeving. Dat is binnen Landzijde gebundeld door het gezonde boerenverstand te koppelen met zorgprofessionals en boeren op te leiden tot zorgboeren met kennis en een warm hart voor mensen.

Jaap Hoek Spaans, directeur Landzijde en boer: “Wij leveren graag een bijdrage aan een meer inclusieve samenleving. Mensen een mogelijkheid bieden om te herstellen, fijne dagen te hebben, en daar waar mogelijk weer meer actief te worden in de eigen omgeving. Zorgboeren zijn heel goed in staat om mensen herstel te bieden en met hun hulp gezamenlijk een continue voedselstroom naar voedselbanken te organiseren.”

Federatie Landbouw en Zorg

Federatie Landbouw en Zorg bestaat uit 15 regionale verenigingen inclusief de gewestelijke LTO’s en 6 coöperaties van zorgboeren. Er zijn 792 zorgboerderijen aangesloten waarvan 577 zorgboerderijen activiteiten hebben op het gebied van tuinbouw, akkerbouw en/of fruitteelt. Naar schatting brengen zo`n 10.000 deelnemers hun dag door op de zorgboerderij.
Het concept ‘Vriendentuinen’ is voor de Federatie Landbouw en Zorg een aansprekend voorbeeld waarmee de sector kan laten zien wat de verbindende kracht is van de zorgboerderij voor mensen.

Naast het bieden van zorg, rust, natuur, buitenlucht, ruimte en zinvol bezig zijn, werken ze (samen met vrijwilligers uit de wijk/dorp/stad) met en voor elkaar aan het produceren van verse groente voor mensen die dat helaas, door omstandigheden, moeten ontberen. Door verse producten te schenken aan de voedselbank ontstaat een gevoel van samenhorigheid, het zorgen voor elkaar, dat ons als samenleving weer dichter bij elkaar kan brengen. De Federatie is uitvoerder van de landelijke uitrol.

Ton van der Biezen, directeur FLZ: “Via de zorglandbouw brengen we de zorg voor elkaar in de samenleving terug. Ik ben ervan overtuigd dat wij het verschil kunnen maken.”

Stichting DOEN

Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. De Stichting ziet dat veel mensen vanuit ondernemerschap actief werken aan innoverende oplossingen voor een betere wereld. Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. Ze doorbreken oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Deze voorlopers vormen daarmee ook een inspiratiebron voor anderen.

Met de bijdrage van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en de BankGiro Loterij), ondersteunt DOEN jaarlijks meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties en leningen. Ook de Vriendentuinen wordt sinds een aantal jaar door DOEN ondersteunt.

Reineke Schermer, programmamanager sociaal ondernemen van Stichting DOEN en mede-initiatiefnemer van Vriendentuinen: “Het zou fantastisch zijn als elke voedselbank verse groenten en fruit krijgt dankzij de Vriendentuinen. Door het hele land! Daarnaast willen we graag aan de deelnemers van de VriendenLoterij laten zien dat deelname aan de loterij echt waardevol is omdat er met een relatief klein bedrag een groot effect bereikt wordt voor verschillende groepen mensen.”